Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy công việc sẽ được thuận lợi S957-4455

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.7cm + Khối lượng: 33g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dùng để bảo trợ sức khỏe S957-4860

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2.7cm + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, phát tài lộc S957-4555

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 4.2cm x 2.7cm + Khối lượng: 33.74g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch

Nhẫn tỳ hưu ngọc Myanmar, tịch tà hóa sát S844

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng, xanh lý (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 1.8-2cm + Khối lượng: 8-9gr + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài lộc, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp, tịch tà hóa sát… + Cách sử dụng: Trang sức

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, thăng tiến công danh S959-8075

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh đậm (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng) : 4.1cm x 2cm + Khối lượng : 37.55g + Ý nghĩa : may mắn về tài lộc, thăng tiến công danh, bổ trợ về sức khỏe, trừ tà

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, bổ trợ sức khỏe S959-10128

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng) : 4.5cm x 2cm + Khối lượng : 47.1g + Ý nghĩa : may mắn về tài lộc, thăng tiến công danh, bổ trợ về sức khỏe, trừ tà hóa

Thế Giới Phong Thủy – Thế Giới Vật Phẩm Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy