Cóc liên niên, chiêu tài lộc giữ của cải tiền bạc E079

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu(Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 19cm x 30cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ. + Cách sử

Thiềm thừ gỗ xoay, tài lộc sinh sôi tốt cho gia chủ E075

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ bột đá giả gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 16cm + Khối lượng: 800g + Ý nghĩa: mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, tài lộc sinh sôi thịnh vượng, mang lại những điềm lành, điềm tốt

Thiềm thừ cõng cải, mang đến sự giàu sang E062

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 11cm x 16cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của giữ tài lộc, mang đến sự giàu sang, thịnh vượng, sung túc, bình

Hồ lô phước lộc, giải trừ hung khí bình an sức khỏe E223

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô và thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 20cm x 40cm + Khối lượng: 4.3 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an và sức khỏe, giải trừ hung khí và thiềm thừ

Thế Giới Phong Thủy – Thế Giới Vật Phẩm Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy