Chuỗi T/A tóc đen đậm, lưu thông khí huyết S988-2425